Sally Galiana e Isabel Lema no Parlamento Europeo

Sally Galiana e Isabel Lema no Parlamento Europeo

Sally Galiana (Presidenta de AMARC-Europa) e Isabel Lema (CUAC FM) presentaron as recomendacións das radios comunitarias para a defensa da pluralidade e diversidade cultural nos medios de comunicación.

AMARC Europa destacou as necesidades dos medios comunitarios e, en especial, os de radiodifusión a través das linguas minoritarias durante a reunión do Intergrupo para as minorías tradicionais, comunidades nacionais e línguísticas do Parlamento Europeo, que tivo lugar o pasado xoves 16 de xaneiro 2014 en Estrasburgo. A reunión foi facilitada polo eurodeputado vasco Iñaki Irazabalbeitia, da coalición Alianza Libre Europea.

Na comparecencia ante os parlamentarios europeos interviñeron o Dr. Davyth Hicks (Secretario Xeral da Rede de Europea as Linguas Rede de Igualdade-ELEN, CEO Eurolang), Sally Galiana (Presidenta da Asociación Europea de Radios Comunitarias AMARC-Europa) e Isabel Lema (Grupo de traballo de AMARC-Europa sobre as linguas minoritarias e membro da radio comunitaria da Coruña CUAC FM).

Isabel Lema presentou as recomendacións e reivindicacións do terceiro sector para apoiar ás linguas minoritarias e ás culturas locais a través dos medios comunitarios.

Estas recomendacións céntranse na creación dun marco europeo común que garanta o desenvolvemento, crecemento e a sustentabilidade dos proxectos comunitarios, unha reserva de frecuencia de 33 % do espectro para as radios comunitarias que transmiten en linguas minoritarias e que o acceso ás frecuencias teña lugar en condicións de igualdade cos outros medios de comunicación locais (públicos ou privados), Finalmente, para garantir a sustentabilidade das radios comunitarias é preciso a eliminación de restricións ao seu orzamento e a creación de mecanismos que garantan o financiamento público a nivel local, rexional e estatal.

Lema sinalou que as radios comunitarias son a “única voz e fontes de noticias e información local” en moitas áreas. Coa tendencia das radios comerciais a reducir o seu contido local e ante a concentración dos medios en poucas empresas, “as radios comunitarias constitúen unha ferramenta fundamental para garantir o pluralismo e a diversidade nos medios de comunicación”.

Lema denunciou que as radios comunitarias enfróntanse a restriccións técnicas e financeiras que non se aplican ás emisoras locais públicas ou comerciais, como a limitación de potencia e alcance de emisión, restricións no acceso ás licenzas ou a imposición dun orzamento máximo anual que pon en risco a súa existencia. Esta situación vese agravada pola falta de mecanismos de financiamento público que garantan a sustentabilidade do Terceiro Sector da Comunicación, así como os requisitos financeiros que “eliminan” ás radios sen ánimo de lucro da posibilidade de acceder a fondos europeos.

AMARC Europa recomenda ao Parlamento Europeo que desenvolva liñas de financiamento específicas para favorecer a diversidade linguística e a conservación das linguas minorizadas en Europa e que o faga tendo en conta ás radios comunitarias como unha beneficiario clave desta liña de financiamento.

Sally Galiana pediu máis compromiso por parte dos deputados co terceiro sector, a nivel local, nacional e europeo, e centrouse no establecemento de mecanismos e garantías que a Resolución do Parlamento Europeo de 2008 se leven a cabo nos Estados membros.

A Presidenta de AMARC-Europa, Sally Galiana, abordou na súa intervención a situación actual do terceiro sector da comunicación en Europa “a pesares da Resolución 2008 do Parlamento Europeo e da Declaración do Consello de Europa de 2009, a situación dos medios comunitarios deteriorouse”. Galiana destacou que houbo moi poucos avances no recoñecemento do sector nos estados membros da UE, e a pesar dalgúns pasos en España, Polonia e República Checa, estes non se materializaron na concesión de licenzas ou frecuencias a emisoras comunitarias. De feito, nos países onde o sector xa estaba ben establecidu, como Hungría, o cambio de goberno e a introdución da lexislación e a regulación draconiana deu como resultado o peche de máis de 2/ 3 das radios comunitarias no país. Por último, a falta de apoio por authoridades nacionais e rexionais na maioría dos países de Europa significa que o sector loita por sobrevivir con moi poucos recursos e apoio.

Galiana sinalou que mentres o sector aínda está deliverando sobre os beneficios sinalados na Resolución do Parlamento Europeo e do informe do Consello de Europa “Promover a cohesión social. O papel das radios comunitarias”, os membros da comisión parecen ignorar as súas propias recomendacións e rexeitaron en dous anos consecutivos, a proposta dun proxecto piloto para os medios comunitarios que garantizaría os recursos e o crecemento do Terceiro Sector da Comunicación.

Na súa declaración de rexeitamento, o Consello afirmou que as radios comunitarias son “micro- estacións” con moi pouco impacto na sociedade, o que non reflicte a realidade do sector, pois as radios comunitarias contan co 70% do persoal (laboral e voluntario) de todas as emisoras do territorio da UE. En Irlanda, por exemplo, ao redor de 1.600 persoas están involucradas na produción de contidos, a radiodifusión e a toma de decisións, as 22 radios comunitarias en Irlanda alcanzan un 11 % dos oíntes de radio irlandesa. A nivel europeo, o sector involucrou a millóns de persoas, proporcionándolles formación en TIC e habilidades xornalísticas, así como instalacións para producir e transmitir os seus propios programas nas súas propias voces e os seus propios idiomas.

Conclusións do nforme sobre a Conferencia “Radio comunicación en linguas minoritarias “

O Dr. Davyth Hicks, Secretario-Xeral de ELEN (European Language Equality Network) presentou o informe sobre a Conferencia “Radio comunicación en linguas minoritarias ” que tivo lugar o 16 de outubro de 2013, de Bruxelas. ELEN é a principal organización non gobernamental que traballa para a protección e promoción de linguas europeas menos utilizadas. Fundada en 2011 substituíu á antiga Oficina Europea de Linguas Minoritarias e representa 42 idiomas en 21 países europeos.

Durante a súa presentación, o Dr. Hicks destacou os efectos positivos das radios comunitarias en materia de revitalización da lingua, o marco asociado dereitos lingüísticos, e presentou as recomendacións de ELEN de colaboración entre os medios comunitarios e as institucións europeas para promover e fortalecer as linguas rexionais europeas.

Hicks referiuse ao informe sobre “as linguas en perigo de Europa e da diversidade lingüística na Unión Europea” (aprobado polo Parlamento Europeo o 11 de setembro de 2013). Hicks sinalou que o punto 13 do Informe Alfonsi subliña claramente que a política de revitalización da lingua debe estar baseada en longo prazo, coordinado e diversos esforzos desenvolvidos nos diversos campos. Entre os sinalados, menciónanse os medios de comunicación, e máis precisamente nas emisións de radio.

Hicks describiu o marco xurídico vixente que protexe e promove o uso das linguas rexionais europeas, como a Carta dos Dereitos Fundamentais, os artigos 11, 21 e 22, así como o artigo 19, que protexe aos cidadáns dereito á comunicación e as recomendacións da OSCE de Oslo relativas Dereitos Lingüísticos das Minorías nacionais e a Carta Europea das Linguas Minoritarias (ECRML) e que se propón no artigo 11 “A creación de polo menos unha estación de radio e unha canle de televisión nas linguas rexionais ou minoritarias”.

O Convenio Marco para a Protección das Minorías Nacionais (CMMN) “recoñece que o dereito á liberdade de expresión de toda persoa pertencente a unha minoría nacional inclúe a liberdade de soster opinións e recibir e impartir información e ideas na lingua minoritaria” e propón “a concesión de licenzas, sen discriminación e en base a criterios obxectivos, de radiodifusión sonora e televisión”, mentres que a protección das persoas pertencentes a minorías nacionais outórgalles o dereito á creación e uso dos seus propios medios de comunicación.

Como propostas de ELEN, Hicks sinalou o establecemento dun Comité de Acción para a Linguas Rexionais ou Minoritarias de medios dentro da súa ONG, o aumento da promoción na ONU, a UNESCO e na UE para a protección das Linguas Rexionais ou Minoritarias dereitos de radio como parte do seu programa de traballo para 2014. ELEN implicarase tamén no proxecto de AMARC está a preparar dentro da liña de financiamento da UE para a promoción da Educación non Formal (ERASMUS PLUS), así como coa continuación da colaboración entre ELEN e AMARC para garantir os dereitos de expresión e comunicación das minorías linguísticas.

Webs de referencia

 

Deixar unha resposta

Este sitio emprega Akismet para reducir o spam. Aprende como se procesan os datos dos teus comentarios.