UNHA LICENZA PARA CUAC FM

A Xunta de Galicia convocou o 30 de xullo de 2012 —vaia data—, o concurso de licenzas para a FM (bases completas en http://medios.xunta.es) co fin de repartir todas as frecuencias de FM en Galicia. Concurso no que excluíu explícitamente ás Radios Libres e Comunitarias— (base primeira das bases do concurso, segundo parágrafo).

CUAC FM considera que esta decisión é arbitraria, xa que non se xustifica na convocatoria. E, segundo o noso criterio, conculca a legalidade vixente, imposibilitando o seu cumprimento actual, coma di a Ley General de Comunicación Audiovisual 7/2010:

A LEXISLACIÓN QUE NOS AMPARA

 

LGCA, Capítulo I. Los derechos del público.

Artículo 4. El derecho a recibir una comunicación audiovisual plural.

1. Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad. Además, todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una diversidad de fuentes y de contenidos y a la existencia de diferentes ámbitos de cobertura, acordes con la organización territorial del Estado. Esta prestación plural debe asegurar una comunicación audiovisual cuya programación incluya distintos géneros y atienda a los diversos intereses de la sociedad, especialmente cuando se realice a través de prestadores de titularidad pública.

Constitución Española:

Artículo 20. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

ESPERANDO UNA LICENZA DENDE 1996

Cuac FM fundouse no ano 1996 e inmediatamente solicitou á Xunta de Galicia unha licenza de FM de caracter cultural, dacordo ca legalidade vixente daquela. A Xunta remitiunos ao futuro Plan Técnico, que o Estado nin tivo a ben realizar ata o ano 2006! e que deu á Xunta as licenzas que no 2012!!, sacou a concurso excluíndo do seu ámbito aos medios comunitarios.

As leis vixentes son outras na actualidade, e máis favorables, pero a actuación da administración segue a ser a mesma: obvia ós medios comunitarios. Nós pensamos que isto é un erro, e que ademáis vai contra a lei, e por iso…

RECURSO ANTE Á XUSTIZA

– CUAC recurriu -a través da ReMC- o concurso de licenzas da Xunta de Galicia, interpoñendo un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. O noso recurso está admitido e en proceso de tramitación. Agora estamos en mans dos maxistrados do TSXG.

– Desenvolvemos unha campaña permanente de sensibilización e loita cidadá contra esta situación, que consideramos inxusta e perxudicial para os intereses e os dereitos da cidadanía. Apoiamos públicamente convocatorias como a levada a cabo  por la ReMC ”

– Buscou financiamento para estas accións extraordinarias, desenvolvemos  unha campaña de CROWDFUNDING en 2012.

– Desenvolve con normalidade as súas actividades coma radio comunitaria e coma asociación, acadando que todo o esforzo suplementario que estamos a realizar, non efecte o noso traballo coma medio comunitario.

Tamén falan sobre isto:

O TSXG admite a demanda de Cuac FM (ReMC) contra o concurso de licenzas de FM

Cuac FM completou os trámites para optar ao concurso de licenzas

David contra Goliat retransmitido en directo – Cuac fm luchará por una licencia

CUAC FM presenta 50 recursos para frenar el concurso de licencias ofertado por la Xunta

El reparto de licencias de radio veta a las comunitarias

El TSXG admite la demanda de las radios comunitarias contra el concurso de FM de la Xunta