PUBLICACIÓNS

– Conclusiones del Encuentro Europeo de Medios del Tercer Sector. “El Tercer Sector de la Comunicación: creando redes para el intercambio de conocimiento y la comunicación social” (libro).

CUAC FM, en colaboración con la Red de Medios Comunitarios (REMC) y la Universidade da Coruña, organizó los días 11 a 14 de abril de 2014 el Encuentro Europeo de Medios del Tercero Sector (” Encuentro 14″). Convocados a través de un “magistral” vídeo promocional, casi 120 comunicadores sociales venidos de toda Europa (y alguno recién llegado de Chile), representantes de 10 redes europeas de medios comunitarios y 11 medios de comunicación libres y comunitarios del Estado español, se dieron cita en dos espacios simbólicos de A Coruña: el Paraninfo de la Universidad de A Coruña y la antigua escuela de magisterio de Coruña, hoy reconvertida en el espacio cultural “la Normal” (UDC).

Más información: conclusiones-del-encuentro-europeo-de-medios-del-tercer-sector

– Da almacenaxe manual analóxica ao RadioCo (presentación).

Obradoiro impartido por Alex Cortiñas sobre o sistema de gravación automática de streaming para radios comunitarias “RADIOCO” na “Xornada de ondas libres e comunitarias” (Compostela, 2016, A Kalimera)

Descargar a presentacion (pdf) no enlace: Presentación Radioco  (by Alex Cortiñas, Chema Casanova, Fernando Souto)

Descargar o manual de usabilidade do radioco: Protocolo de uso do RADIO-CUAC FM (by coordinadora de contidos Cuac FM)

– Como configurar o streaming de Internet para gravar e arquivar os seus fluxos de audio (presentación).

Taller impartido por Chema Casanova na xornada: CAPTCHA Conference “Living Archives” organizada pola emisora comunitaria alemá Radio Corax.

Descargar a presentación (en pdf) no seguinte enlace: CAPTCHA-2015-Livingarchives-How to Setup your Internet Streaming to Record and Arquive your Audio Streams  (by Chema Casanova)

– “CAPTCHA-2015-Livingarchives-From manual analogical recording to RadioCo” (presentación).

Ponencia impartida por Fernando Souto e Chema Casanova sobre o sistema de gravación automática de streaming para radios comunitarias “RADIOCO” na CAPTCHA Conference “Living Archives”

Descargar a presentación (en pdf) no seguinte enlace: CAPTCHA-2015-Livingarchives-From manual analogical recording to RadioCo (by Chema Casanova, Fernando Souto) 

– 15 preguntas sobre CUAC FM que nunca te atreveches a facer (artigo).

Artigo elaborado por Isa Lema e Mariano Fernández publicado (parcialmente) no xornal PRAZA nunha reportaxe sobre as radios comunitarias en Galicia. O artigo toca os aspectos máis salientables das radios comunitarias: visión, misión, valores, funcionamento, estrutura, financiamento, a relación co tecido asociativo da comunidade de referencia (A Coruña), e o futuro, cara ónde se dirixe a emisora comunitaria da Coruña. Este artigo forma parte do material de consulta do módulo 1 do plan de formación inicial de CUAC FM “medios comunitarios e asociacionismo”.

Descargar o artigo en pdf  no enlace: 15 preguntas sobre CUAC FM que nunca te atreveches a facer (by Isa Lema e Mariano Fernández).

Promoviendo las lenguas minoritarias en Europa a través de los medios de comunicación comunitarios. Recomendaciones de AMARC al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea (ponencia).

Comparecencia da compañeira de CUAC FM, Isabel lema Blanco, ante o Parlamento Europeo, en nome do Grupo de Traballo de Linguas Minoritarias de AMARC-Europa, convidada polo Intergrupo para as minorías tradicionais, comunidades nacionais e linguas” do Parlamento Europeo” (Estrasburgo, jueves 16 de enero de 2014).

– Promoting minority languages through community media. Recommendations from AMARC to the European Parliament and the Commission (artigo).

Artigo publicado no libro “Radio Broadcasting in Regional or Minority Languages. Conference report, (pp: 32-38) 1. publicado polo Dr. Davyth Hicks (coord.), en 2014, e que recolle o informe da conferencia “Radio broadcasting in minority languages: where we are, where we should go”, organizada en Bruselas en outubro 2013 por AMARC, ELEN, e o Grupo “European Free Alliance in the European Parliament”. En dita conferencia participaron dous representantes de CUAC FM, Fernando Souto e Isabel Lema, que aportaron a perspectiva dos medios comunitarios en Galicia e a situación de inseguridade xurídica que sofren as radios comunitarias no contexto español.

Descargar o documento (en pdf): AMARC (2014) AMARC (2014) Promoting minority languages through community media (By Isabel Lema, Aitor Errazkin & Francesco Diario. AMARC-Europa).

Conference topics available in: http://www.greens-efa.eu/radio-broadcasting-in-minority-languages-10572.html

Conference video streaming available in: http://greenmediabox.eu/archive/2013/10/16/radio-broadcasting-in-minority-languages/

  – Los jóvenes y el Tercer Sector de la Comunicación (libro).

La publicación, titulada “La juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación” es el resultado del proyecto de investigación de ámbito estatal  “Los jóvenes y el Tercer Sector de la Comunicación”, y que analiza dimensiones como el grado de participación juvenil en los medios comunitarios/del tercer sector, el tipo de colaboración y contenidos comunicativos más comunes (programas/secciones) y enfoques juveniles, el impacto social del tercer sector y su grado de profesionalización. Los autores han analizado el estado del tercer sector de la comunicación en España, a través de una encuesta realizada a 94 medios de comunicación (radios, televisiones y prensa online) alternativos, comunitarios, libres o educativos.La investigación se complementa con un análisis cualitativo de la percepción de los jóvenes sobre los medios comunitarios, realizado a través de técnicas de Grupos Focales celebrados en 4 comunidades autónomas diferentes y en los que participaron 28 jóvenes de todo el Estado. CUAC FM ha colaborado con el proyecto Jóvenes y Tercer Sector de la Comunicación formando parte del equipo investigador -con la compañera Isa lema– y participando en las actividades organizadas por el proyecto: mapping de medios del tercer sector en España y participación en dos de los tres Focus Group celebrados en diversas partes del territorio.

– Los medios de comunicación comunitarios como espacios de educación no formal para los/las jóvenes (artigo).

Artículo publicado por Isabel Lema na Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación. O artigo presenta un avance os resultados do proxecto de investigación “LOS JÓVENES Y EL TERCER SECTOR DE LA COMUNICACIÓN EN ESPAÑA” e nos que se amosa exemplos de como as radios comunitarias se converten en auténticos espazos de aprendizaxe para os mozos e adultos que, como socios ou voluntarios, participan activamente nun proxecto de comunicación social. Trátase dun estudo que combina técnicas cualitativas (grupos focais) e cuantitativas (cuestionario) e recabou información de máis de 90 medios do terceiro sector da comunicación, a máis extensa ata o momento neste campo. Os resultados da investigación están disponibles na web http://jovenesytercersector.com.

Descargar o artigo en: Los medios de comunicación comunitarios como espacios de educación no formal para los/las jóvenes. (by Isa Lema)

– Memoria Anual de actividades de CUAC FM 2016. 

Descargar a memoria no seguinte enlace: CUACFM_Memoria_anual_2016 (by coordinadora de Organización e Estratexia de CUAC FM)

– Memoria Anual de actividades de CUAC FM 2015.

Descargar a memoria no seguinte enlace: CUACFM_Memoria_anual_2015 (by coordinadora de Organización e Estratexia de CUAC FM)

– Memoria Anual de actividades de CUAC FM 2013- 2014.

Descargar a memoria no seguinte enlace:  Memoria_CUAC_Actividades_2014 (by coordinadora de Organización e Estratexia de CUAC FM)

– Memoria Anual de actividades de CUAC FM 2012- 2013.

Descargar a memoria no seguinte enlace: Memoria_cuac fm_ 2013  (by coordinadora de Organización e Estratexia de CUAC FM)