CUAC FM 

Estudio de emisión

CUAC FM – A RADIO COMUNITARIA DA CORUÑA

Cuac FM é unha radio comunitaria. Unha radio comunitaria é unha emisora privada, sen ánimo de lucro, que ten un fin social: garantir o exercicio do dereito de acceso á comunicación e a liberdade de expresión da cidadanía.

Diríxese e débese á comunidade, cumpre unha finalidade social e está aberta á participación o máis ampla posible respecto á propiedade do medio e o acceso á emisión, así coma ás diversas decisións de programación, administración, financiamento e avaliación, que non ten fins de lucro e que non realiza proselitismo relixioso nin partidista.

En CUAC FM participan persoas físicas e xurídicas, funciona dun xeito participativo e horizontal, a través da asemblea, das coordenadoras e dos grupos de traballo. Todo o que facemos en CUAC FM facémolo dende a colaboración e o voluntariado. Non hai xefes nin persoal contratado.

 

UNHA ACTIVIDADE DIARIA, OS 365 DÍAS DO ANO.

CUAC vén desenvolvendo, dende o ano 1996, unha actividade de emisión radiofónica en directo e continuada os 365 días do ano, a través do dial 103.4 da FM e da web www.cuacfm.org. Nestes máis de 19 anos de emisión, superouse o número de 430 programas, sendo máis de 1.000 as persoas que fixeron radio e innumerables os convidados aos diversos programas.

E todo isto facendo unha actividade diaria (de luns a domingo) durante 12 meses ao ano.

En CUAC FM nunca se ten rexeitado nin un só dos proxectos presentados para a súa emisión.

 

SOCI@S DA REDE DE MEDIOS COMUNITARIOS (ReMC).

CUAC FM é unha das radios comunitarias que, a nivel estatal, impulsaron a creación e consolidación, dende o ano 2005 da Rede de Medios Comunitarios (www.medioscomunitarios.net), desenvolvendo importantes funcións de asesoramento legal e representación institucional das radios comunitarias.

No momento actual, ademais de formar parte do Grupo de Traballo de Lexislación da REMC, CUAC FM forma parte da Xunta Directiva da REMC, sendo responsable da Secretaría de Formación da Rede de Medios Comunitarios.

 

SOCI@S DA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE RADIOS COMUNITARIAS.

CUAC é unha entidade socia de AMARC, a Asociación Mundial de Radios Comunitarias (www.amarc.org) e da súa filial europea, AMARC-Europa (http://www.amarceurope.eu).

Forma parte do Grupo de Traballo de AMARC-Europa sobre linguas minoritarias en Medios Comunitarios, participando na ConferenciaRadio broadcasting in minority languages: where we are, where we should go (Programación radiofónica en linguas minoritarias: onde estamos, onde deberíamos dirixirnos) organizada no seo do Parlamento Europeo (Bruxelas) os días 16 e17 de outubro, 2013

O 16 de xaneiro de 2014 CUAC FM compareceu ante o Parlamento Europeo en Estrasburgo, no marco dunha xuntanza do Intergrupo para as minorías tradicionais, comunidades nacionais e linguísticas do Parlamento Europeo. Sally Galiana (presidenta de AMARC-Europa) e Isabel Lema (coordinadora de CUAC FM) que presentou o documento de “recomendacións elaborado por AMARC Europa para a defensa da pluralidade e diversidade cultural nos medios de comunicación comunitarios”