ASOCIACIÓN CUAC

COLECTIVO DE UNIVERSITARIOS ACTIVOS- CUAC

A asociación cultural Colectivo de Universitarios Activos -CUAC- é unha asociación sen ánimo de lucro, fundada en xuño 1995, que traballa fundamentalmente no eido cultural e da comunicación social. CUAC é propietaria da emisora comunitaria CUAC FM que facilita o acceso da cidadanía de forma individual ou organizada a formar parte activa dun medio de comunicación social independente e sen ánimo de lucro.

Os fins de CUAC -tal e como recollen os nosos estatutos- están relacionados coa creación, promoción e execución de todo tipo de actividades culturais, artísticas e recreativas, e en especial aquelas que garden relación cos medios de comunicación.

A nosa misión é “dar voz a quen non a ten”: desenvolver e defender os dereitos á liberdade de expresión, o libre acceso á información e o dereito da cidadanía á acceder aos medios de comunicación.

CUAC ríxese pola Lei de Asociacións e, como toda asociación, contamos cunha Xunta Directiva que se elixe cada dous anos. As decisións adóptanse nas asambleas de socios e socias que celebramos durante o ano. A nosa estructura de coordinación permanente é o Consello de Coordinación, conformado polas socias e socios que integran, de maneira voluntaria, das 5 coordinadoras que se encargan de que todo funcione.

Documentos relacionados: Estatutos do Colectivo de Universitarios Activos

Enlaces relacionados: Historia de CUAC (Wikipedia)