Onda Ciencia

...

Onda Ciencia

ONDA CIENCIA é un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico, realizado conxuntamente por CUAC FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña (Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deporte).

ONDA CIENCIA aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e/ou persoas investigadoras da UDC, expertas nunha temática concreta sobre o que versará cada programa. 

As temáticas a abordar na tempada 2022-2023 serán  moi variadas; comezaremos por Violencias sexuais: a “lei do si é si a exame” e continuaremos con cuestións relacionadas cos videoxogos, deporte, intelixencia artificial, lingua e literatura galegas etc.

ONDA CIENCIA pode escoitarse a través do 103.4 da FM, no streaming de CUAC cuacfm.org/directo, a través das nosas aplicacións móbiles para Android e Apple, e na nosa canle de YouTube

A equipa técnica do programa é a seguinte: 

Preprodución:  Mª Cristina Naya Riveiro, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Vicerreitoría de Igualdade, Cultura e Deporte da Universidade da Coruña.

Presentación/condución do programa: Isabel Lema Blanco, CUAC FM

Control técnico: Mariano Fernández CabarcosChema Casanova, Miguel Anxo Facal, CUAC FM

Produción: Isabel Lema, Roberto Catoira, Miguel Anxo Facal, Chus Abeledo, CUAC FM 

Postproducción: Miguel Anxo Facal, CUAC FM

Redes sociais: Miguel Anxo Facal, CUAC FM  

 

Coa colaboración da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación.  

 

Programme Details

Language: Galician

Category: Science & Medicine

RSS:

Episodes

MEMBERS

Miguel

Miguel

Isa Lema

Isa Lema

Mariano

Mariano

Chema Casanova

Chema Casanova

María Jesús García Abeledo

María Jesús García Abeledo

Roberto Catoira

Roberto Catoira

About

https://cuacfm.org/

Social Links

Our Address

comunicacion@cuacfm.org

This website is running RadioCo