VIDEOTUTORIAIS

CUAC FM pon á disposición da cidadanía, a través da plataforma Youtube  unha serie de 9 videotutoriais cos que se pretende formar e reciclar os coñecementos das persoas asociadas e colaboradoras de Cuac FM e calquera outra interesada nos seguintes contidos:

1) Preescoitas da mesa de son.  Link: Preescuchas – Videotutoriales Cuac FM

2) Funcionamento da mesa de mezclas. Link: Mesa de mezclas: sección principal –

3) Mesa de Mezclas: canais. Link: Mesa de mezclas: canales

4) Monitores. Link: Monitores

5) Micros e cascos. Link: Micros y cascos

6) Control e calibrado de micros. Link: Control y calibrado de micros

7) Audio dende o portátil. Link: Pinchar desde portátil, iPod, MP3

8) Audio dende o teléfono á mesa. Link: Teléfono a mesa

9) Como crear e manter un podcast. Link: Pinchar desde portátil, iPod, MP3